Disclaimer

PRACHTIG HART, verleent u hierbij toegang tot www.prachtighart.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

PRACHTIG HART behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of
onderdelen te verwijderen zonder daarover aan uw mededeling te hoeven voldoen.

De informatie op www.prachtighart.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Samenwerking  wordt alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig opgestelde samenwerkingsovereenkomst van PRACHTIG HART.

PRACHTIG HART spant zich in om de inhoud van www.prachtighart.nl zo goed mogelijk
te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht, is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.prachtighart.nl aangeboden zaken worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie of aanspraak op juistheid. Deze zaken kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van PRACHTIG HART.

In het bijzonder zijn alle teksten op www.prachtighart.nl onder voorbehoud van
type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid
aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.prachtighart.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden
kan Blue Amigo nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij PRACHTIG HART.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van PRACHTIG HART, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen
van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.